Cafe - Bar

Cafe - Bar

 • Hızlı masa takibi yapabilirsiniz.
 • Masa durumlarını izleyebilir, yeni sipariş girebilir, hesap alabilir, sürükle bırak yöntemi ile masa ayırma ve birleştirme işlemi yapabilirsiniz.
 • Masa planını salon ya da garson bazlı takip edebilirsiniz.
 • Rezervasyonları internet üzerinden veya manuel olarak yapabilirsiniz.
 • Masa planı üzerinden belirlenmiş rezervasyonlu masayı seçerek kolayca işleme alabilirsiniz.
 • Belirtilmiş olan rezervasyon saatinin aşılması (no show) durumunda rezervasyon iptali ve takibini yapabilir, masanızı tekrar işleme alabilirsiniz.
 • Her garsonu belirli masalar için yetkilendirerek garson bazında masa durumlarını izleyebilirsiniz.
 • Tek tuş ile açık ve kapalı adisyon listenizi görebilir, yetkiniz dahilinde gelen liste üzerinden işlem yapabilirsiniz.
 • Hesap kapama sırasında istenen ödeme tipine ve döviz cinsine göre ödeme alabilirsiniz.
 • Alınan ödeme tiplerine göre her türlü istatistiği alabilirsiniz.
 • Ödeme esnasında para üstü uygulayabilirsiniz.
 • Ayrı hesap ödemek isteyen müşteriler için adisyon ayırma işlemi yapılabilir veya birkaç adisyonu birleştirilebilirsiniz.
 • Hesap kapamada oran ya da tutar bazlı iskonto yapabilir, adisyonu ikram ya da ödenmez olarak kapatabilirsiniz.