Arşiv

Arşiv

GENTEGRE ARŞİV MODÜLÜ

 • Firma içerisinde kullanılan ve elektronik ortamda bulunan her türlü belgenin arşivlenmesi ve güvenle saklanabilmesine ve istendiğinde erişime olanak veren modüldür.
 • Windows benzeri ağaç yapısı sayesinde dokümanların saklanabildiği dizin yapılandırması vardır. Ana klasörlere bağlı alt klasörleri ve bunlara arasındaki bağlantılar kolaylıkla yönetilir.
 • Bir klasördeki belge için başka klasörlere kısayol oluşturulabilir.
 • Girilen tüm belgeler önce ZIP ile sıkıştırılır, bu sayede alan tasarrufu sağlanır.
 • Sistemde bulunan dokümanlar birbirleriyle ilişkilendirebilmektedir.
 • Versiyonlama ile tüm belgelerin eski durumları takip edilebilir.
 • Doküman etiketleme ile belgeye ulaşım ve sınıflandırmada da kolaylıklar sağlanır.
 • Direkt sistem üzerinde belge tarama imkanı vardır.
 • Farklı güvenlik düzeyleri ile kullanıcıların sistem içerisindeki erişim hakları esnek bir şekilde yönetilir. Böylece kullanıcılar sadece görmesi gerekenleri görürler.
 • Her dizin veya belge bazında yetkilendirme uygulanabilmektedir.
 • Kullanıcılar bir belge üzerinde yaptıkları değişikliği konuyla ilgili personellerin de görmesini istiyor ise bu değişikliği içeren bir duyuruyu diğer arkadaşlara veya gruba gönderebilirler. İsteğe bağlı olarak bu durum otomatize edilebilir ve tanımlı kişilere her değişiklikte anında duyuru gidebilir.
 • Yetkisi olan kullanıcı tek tuşla belgeyi; mail olarak gönderebilir, dış ortama kaydedebilir (Export), dış ortamdan alabilir (Import).

Arşiv Gentegre