Demirbaş

Demirbaş

ENTEGRE DEMİRBAŞ MODÜLÜ
 • Demirbaşlar etiketlenerek (Barkod veya RFID) girişleri yapılır,Demirbaş girişleri yapılır.
 • Demirbaş için personel üzerine zimmet, transfer, iade, kayıp ve hurda durumları oluşturulur, bu işlemlerin belgeleri hazırlanır ve demirbaşın tüm hareketleri takip edilir.
 • Demirbaşın servise gönderilmesi ve servisten iade alınması planlanıp gerçekleştirilir.
 • Şirket envanterinin daha düzenli olarak oluşturulması, tasnif edilmesi ve bu envanterin kimin sorumluluğunda, hangi lokasyonda olduğunu ve durumunu takip etmeyi amaçlar.
 • Her bir Demirbaş Kartı için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çağırma yapılabilir.
 • Demirbaş bazında işlem hareketleri (tarihçesi) izlenir.
 • Demirbaşın servise gönderilmesi ve servisten iade alınması planlanıp gerçekleştirilir.
 • Sigorta, garanti ve ömür takibi yapılır.
 • Alttaki listeler kolaylıkla alınabilir:
  • Belli bir ürün ailesi, model, marka demirbaşın listelenmesi,
  • Belli lokasyon ve departmandaki demirbaşların listelenmesi,
  • Bir noktadan, başka bir noktaya taşınan demirbaşların listelenmesi,
  • Belli tarihler arasında aktif olan belli markadaki belli modeldeki demirbaşların listesi,
  • Garanti süresi belirlenen tarihler arasında bitmekte olan demirbaşların listesi,
  • Bakım anlaşması belirlenen tarihler arasında bitmekte olan demirbaşların listesi,
  • Bozuk, tamirde, kayıp gibi tanımlanan durumlar üzerinden demirbaşların listelenmesi,
  • Belli bir kullanıcının belli bir lokasyonda yapmış olduğu demirbaş kontrolü,
  • Belli bir firmadan alınan belli bir firmanın teknik

Demirbaş Gentegre