Ticari

Ticari

GENTEGRE TİCARİ MODÜLÜ

Kobi ve Kobi üstü işletmelerin ihtiyaç duyduğu Cari, Kasa, Banka, Kredi, Çek-Senet, Alış-Satış, Fatura, Stok, temel yazılım bölümlerini içeren Ticari Modülüdür.

Kolay kullanımı ve esnek yapısı sayesinde gerek kendi içerisinde gerekse ihtiyaç duyduğunda diğer modüllerle entegre olarak, her sektörden ve ölçekten işletmelerin bütün birimlerine hitap eder.

GENTEGRE ile işletmenizin temel/klasik işleri olan; müşteri ve tedarikçilerin, mal alış - stok - satış - faturalama gibi işlemlerinin, tahsilat ve ödemelerin, alınan kredilerin, demirbaşların vb. kayıt ve takibi hızlı, güvenli ve kolay bir biçimde yapılabilmektedir. Bu temel işlevlerin ötesinde, GENTEGRE ile gelecekteki belli bir zaman diliminde (gün-hafta-ay vb) yapılacak olan tahsilatlar ve ödemeler planlanabilmekte, kasa/banka hesap durumu önceden görülebilmektedir. Bu sayede ödemelerde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmiş, nakit akışındaki zorlukların aşılabilmesi için önceden tedbir alabilme imkanı elde edilmiş olur.

CARİ BÖLÜMÜ
 • Alıcı, satıcı ve personel cari kartları oluşturulur.
 • Cari kartlarda; iletişim bilgileri, ticari bilgiler, ilgili kişiler ve bu kişilerin iletişim ve ticari bilgileri, söz konusu cari ile yapılan proje ve aktiviteleri sınırsız eklenebilir, takip edilebilir ve yönetilebilir.
 • Cari kart bilgilerine uygulanacak fiyat listesi, indirim oranları ve vade gibi bilgiler girilebilir.
 • Cari kart ile ilgili ekstre bilgisi görülür, borç-alacak dengesi takip edilir. Bunların dökümleri istenilen formata dönüştürülerek dökümü alınır, kaydedilir.
 • Cari kart ile satış ve alış işlemi, tahsilat ve ödeme yapılır. Ödeme ve tahsilat planları oluşturulur.
 • Personel cari kartında maaş işlemleri, personel izinleri, personele zimmetli demirbaşların takibi yönetilir. Borçlu müşteriler anında listelene bilinir.
 • Borç yaşlandırma sayesinde toplu olarak müşterilerin kaç gün ödeme yapmadıkları fatura bazında listelene bilinir. Aynı zamanda tek tuş ile detaylı ödenmeyen faturalar ve günleri listelene bilinir.
 • Alacaklı müşteriler anında listelene bilinir.
 • Alacak yaşlandırma sayesinde toplu olarak satıcılara kaç gün ödeme yapmadığımız fatura bazında listelene bilinir. Aynı zamanda tek tuş ile detaylı ödenmeyen faturalar ve günleri listelene bilinir.
 • Müşteri listesinden, bu müşterilere en son kesilen fatura tarihi ve meblağsı sayesinde soğuyan müşteriler takip edilip, müşteri memnuniyeti artırılabilinir
 • Müşteri listesinden, bu müşterilere en son ne zaman ilişki kurulmuş, ilişki tarihi ve açıklaması sayesinde soğuyan müşteriler takip edilip, müşteri memnuniyeti artırılabilinir.

Gentegre Ti̇cari̇

KASA BÖLÜMÜ
 • Kasa devir işlemleri yapılır.
 • Günlük kasa hareketleri olan, alış-satış faturası, fişi, irsaliyesi ve tahakkuku oluşturma, tahsilât ve ödeme planlama, tahsilât ve ödeme yapma işlemleri yapılır.
 • Tahsilat ve ödemeler nakit, kredi kartı, havale, çek ve senet seçenekleri ile yapılır.
 • Birden fazla ve aynı veya farklı kurlarda kasalar tanımlayıp, işlemler istenilen kasada yapılır.
 • Kasalar arası virman işlemleri yapılır.
 • Gelir merkezleri oluşturulup, yönetilir. Tahsilât yapılırken ve satış belgesi hazırlanırken bu merkezlerden seçimler yapılır.
 • Gider merkezleri oluşturulup, yönetilir. Ödeme yapılırken ve alış belgesi hazırlanırken bu merkezlerden seçimler yapılır.
 • Gelir ve giderlerin istenilen formatta dökümleri alınabilir. Dökümlerde gelir ve gider merkezi belirlenerek sorgu özelleştirildikçe istenilen detayda döküm elde edilir.
 • Günlük, aylık ve devirli olacak şekillerde kasa raporları alınır.
 • Gelir ve gider Kalemleri tanımlanır.
 • Gelir ve gider bütçeleri yapılır. Aşıp aşmadığı denetlenir.
 • Tarih aralığına göre gelir-gider kalemleri ya da toplu olarak gelir ve gider raporları alınır.
 • Personelin maaş, yol, yemek, avans, mesai, prim ve vergi bilgileri detaylı olarak yönetilir. Bu bilgiler kısa süre içinde hesaplanarak aylık personel masraf listesi detaylı bir şekilde elde edilir.
 • Personel maaş vb bilgileri sistem tarafından excel tablosuna aktarılabilir veya excel tablodan sisteme veri aktarımı yapılabilir.

Gentegre Ticari

ALIŞ-SATIŞ
 • Alış ve satış olmak üzere Sipariş/İrsaliye/Fatura/Fiş/Gider Pusulası/Tahakkuk düzenlenir.
 • İrsali yeli ve irsaliyesiz olarak kesilir.
 • Açık ve kapalı faturaların girişi ve çıkışı yapılır.
 • İndirim oranı veya miktarını belirlenir.
 • Kolay ayarlanabilir “Fatura Yerleşimi” ve “Fatura Yazdırma”.
 • İndirim oranı veya miktarı belirlenir.
 • Sınırsız sayıda belirlenmiş depolardan stok transferi yapılır.
 • Alış ve satış belgelerinin, transferlerin dökümleri istenilen formatta alınır.
 • Sınırsız fiyat listesi oluşturulabilir ve faturalamada otomatik veya manuel bunlardan biri seçilir.
 • Özellikle ithalatçıların kullandıkları, ithal edilen ürünlere ek maliyeti olan faturaların (gümrük, taşıma vb.) eklenmesi boylece ürünün gerçek maliyetinin ortaya çıkarılması sağlanabilir.
 • Tevkifatlı fatura yapılabilir.
 • Çoklu dövizle çalışabilir.

Gentegre Ti̇cari̇

BANKA
 • Sınırsız sayıda banka, şube ve pos tanımlanır.
 • Banka kredisi hesaplanır. Takibi yapılır.
 • Taksitli kredi ve rotatif kredi takibi yapılır.
 • Banka ve pos işlemlerinin istenilen formatta dökümleri alınır.
 • Banka hesabına para yatırma ve para çekme
 • Kredi kartı ile ödeme ve tahsilâtları kaydedilir.
 • Banka virman ve banka devir işlemleri işlenir.

Gentegre Ticari

ÇEK-SENET
 • Seçilen cariye tek ekrandan çok sayıda çek veya senet girişi yapılır.
 • Çek listesi üzerinden, istenildiği an çekin durumu değiştirile bilinir.
 • Çekler: cari, çekin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerden geçtiği, keşideci, son durumu gibi çekler hakkında rapor alınır.
 • Senetler: cari, senetin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerin geçtiği, keşideci, son durumu gibi senetler hakkında rapor alınır.

STOK
 • Stok kartları hazırlanır.
 • Stokların KDV ve ek vergi bilgileri girilir.
 • Stoklar gruplandırılır.
 • Birimi, adeti, boyutları hakkında bilgiler girilir.
 • Garanti süresi işlenir.
 • Sınırsız barkod girişi yapılabilir.
 • İstenilen tarihe göre stoktaki ürün listesi ve değeri toplu halde ya da ürün veya depo bazında alınır.
 • Stok hareketleri cari, ürün, tarih ve işlem türüne göre izlenir.
 • Ürün-barkod ve fiyat etiketleri tasarlanıp basılabilir.
 • Eşdeğer ürün girişleri yapılabilir.
 • Sınırsız depo tanımlanabilir ve depolar arası hareketler yapılabilir.
 • Aylık sayımlar yapılabilir.
 • Sayım yapılmış Excel tablolar varsa sistem rahatlıkla alabilir.
 • Zengin listeleme ve listeleri kişiselleştirme özelliği vardır.

Gentegre Ticari